Lokaler På Kasernen

Vi har egne  permanente lokale på Sønderborg Kaserne.

Bygning E, 3 sal nr 351

Der er Klubaften hver tirsdag 19-21

Stor tak skal lyde til Fritid og Kultur Sønderborg Kommune :🙂